Parenteel Helmich

Wapen Michael Helmich

Parenteel van de vroege Helmich inclusief bronverwijzing
over de periode ca. 1400 – ca. 1700
samengesteld door Peter van der Werf

Veel familierelaties heb ik geïnterpreteerd uit transcripties van oude documenten (bijvoorbeeld het Stadsgericht Oldenzaal of Overijsselse leenprotocollen). Hiervoor heb ik een databank opgezet met de familierelaties (zie ‘Helmich archief‘). Het zijn zeer lastige documenten om de familierelaties eruit te halen, waarbij een kans is op een foute interpretatie. Mocht je aanvulling en verbeteringen hebben, dan zijn die welkom (zie onderaan pagina)

Een grafische weergave van parenteel Helmich is via deze link te vinden.

Wil je de informatie van deze pagina gebruiken, let dan even op de voorwaarden Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen. Deze pagina bevat bronverwijzingen waarop ook andere copyrights van toepassing kunnen zijn. Zie hiervoor de bronnen zelf.

Creative Commons-Licentie

I. (Geert) (Helmich), zn. van (Wernerus) en N. N., tr. N. N..
Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt II.
2. Christoffer Helmich, tr. N. N..

II. Johan Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1472,1 tr. Elseke N., begr. Oldenzaal 1534.2
Uit dit huwelijk:
1. Wernerus Helmich, beleent met goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte en katerstede ten Diepenbroeck in de marke Lutte 1474-,3 beleent met erve Jacobinck te Haslo, eig. Almelerstede te Oldenzaal 1477-, klerk Utrechtse diocees, openbaar keizerlijke notaris 1464-1515, begr. 1515,3 tr.4 Engele Ten Torne, beleent met erve Schuerkaye, richterambt Borne, in de buurtschap Zenderen,3 begr. 1515.4
2. Albert, volgt III.
3. Merte Helmich, ged.,2 begr. Oldenzaal omstr. 1532.2

III. Albert Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte 1516-,3 begr. 3 dec. 1531,3 tr.4 Aelheyt N., begr. Oldenzaal omstr. 1534.
Uit dit huwelijk:
1. Geert, volgt IVa.
2. Gertken Helmich, ged..2
3. Herman, volgt IVb.
4. Werner, volgt IVc.

IVa. Geert Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal inde buurtschap Lutte 1531-,3 provisor gasthuys then Heiligen Gheyst bynnen unser stadt van Aldenzael,3 begr. 3 april 1546,4 tr.4 Jutte van Groene, begr. Oldenzaal omstr. 1567, dr. van Johan en Anna N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Herman, volgt Va.
2. Albert, volgt Vb.
3. Agathen Helmich, provisores der kercken 1567-.2
4. Alith Helmich, tr.2 Arndt Reiger.
5. Aelken Helmich, tr. Oldenzaal omstr. 15782 Johan van Delden.
6. Anna Helmich, tr.2 Otto Meijlinck.

Va. Herman Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte 1546-,3 begr. Oldenzaal omstr. 1600,2 tr. 15664 Jenneke Giesbers, begr. Oldenzaal omstr. 1600,2 dr. van Gijsberth Ffranssen en Christina N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Geert, volgt VIa.
2. Albert, volgt VIb.
3. Katharina Helmich, tr. Oldenzaal5 Bernt van Hemert.
4. Christoffel, volgt VIc.

VIa. Geert Helmich, burgemeester van Oldenzaal, tr. 15964 Derkje Kuytenbrouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIa.
2. Christina Helmich, tr. Oldenzaal2 Nico Almes, dominicus 1617-.2
3. Conura Helmich, tr. Oldenzaal2 Conreadt ten Hamme.

VIIa. Hendrik Helmich, tr. 16284 Anna Benoit, dr. van Michiel en N. Bruins.
Uit dit huwelijk:
1. Michaël, volgt VIIIa.
2. Theodora Helmich, tr. Oldenzaal 23 okt. 16646 Peter de la Gathe.
3. Antonetta Helmich, tr. Rheine (ondertr. Oldenzaal 7 mei) 1665)66 Joost Hendrik van Beesten, ged. Rheine, zn. van Johan.
4. Maria, volgt VIIIb.
5. Christoffer Helmich, tr. Oldenzaal 23 dec. 16837 Rotgera Vocking, ged. Groenlo.

VIIIa. Mr. Michaël Helmich, richter, begr. Goor omstr. 1696,4 tr. Losser 23 juni 16614 Maria Sophia Hoefslag, ged. Goor 24 febr. 1647,4 begr. ald. 10 juli 1693,4 dr. van Jan en Catharina ten Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Geradus Helmich, begr. Zwolle 19 okt. 1724.7
2. Jan Helmich, ged. Goor 28 sept. 1663,7 † ald. 28 sept. 1663.
3. Henricus Helmich, ged. Goor 28 mei 1665,7 begr. Leiden 23 maart 1685.7
4. Johannes, volgt IXa.
5. Balthasar Helmich, ged. Goor 24 febr. 1670.7
6. Catharina, volgt IXb.
7. Theodora Helmich, ged. Goor 8 nov. 1674,7 † Delden 1 nov. 1721, tr.7 Gerrit Gijlen.
8. Warnerus, volgt IXc.
9. Christoffer Helmich, ged. 1685,7 † Zwolle 10 sept. 1706.

IXa. Johannes Helmich, ged. Zwolle 13 maart 1668,7 begr. ald. 8 nov. 1698,7 tr. 16907 Catharina Goltbeek, ged. Vreden (Westfalen).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Helmich, ged. Vreden (Westfalen) 13 aug. 1690,7 † Kampen 8 febr. 1774.
2. Hendrik Helmich, ged. 1692,7 † Wijdenbrugge? 27 april 1749.
3. Theodora Helmich, ged. 1696,7 † Vreden (Westfalen) 26 maart 1773.
4. Johannes Josephus Helmich, ged. Zwolle 25 jan. 1699.7

IXb. Catharina Helmich, ged. Zwolle 1 aug. 1672,7 begr. ald. 4 febr. 1713,7 tr. Zwolle 7 mei 16957 Jan Arnold Hoefslag, ged. Zwolle 10 juni 1669,7 begr. ald. 19 okt. 1716.7
Uit dit huwelijk:
1. Warner Hoefslag, ged. Zwolle 29 okt. 1701,7 † ald. 2 juni 1732.
2. Michiel Arnold Hoefslag, ged. Zwolle 14 juni 1704,7 † ald. 15 juni 1704.
3. Michiel Hoefslag, ged. Zwolle 11 aug. 1705,7 † ald. 6 sept. 1705.

IXc. Warnerus Helmich, ged. Goor 21 febr. 1677,4 begr. ald. 13 nov. 1715,4 tr. 1e Holten 21 jan. 17004 Arnoldina Derksen, ged. Groenlo,4 begr. Goor 3 dec. 1708,4 dr. van Willem en Euphemia ten Broecke; tr. 2e 20 febr. 17124 Anna Catharina Schoemaker, ged. Winterswijk 1679,4 begr. Goor 27 sept. 1751,4 dr. van Derk en Engelina Grevink.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Ignatius Helmich, ged. Groenlo 8 okt. 1704,7 † ald. 20 maart 1780.
Uit het tweede huwelijk:
2. Arnoldus Johannes, volgt Xa.

Xa. Mr. Arnoldus Johannes Helmich, ged. Goor 28 febr. 1713,4 begr. Zwolle 5 sept. 1783,4 tr. Zwolle 4 juli 17414 Elisabeth van Arnhem, ged. Zwolle 10 sept. 1714,4 begr. ald. 14 juli 1799,4 dr. van Arnoldus en Maria Dreesman.
Uit dit huwelijk:
1. Mr. Warnerus Johannes Helmich, ged. Zwolle 30 okt. 1742,4 begr. ald. 23 aug. 1789.4
2. Maria Anna Helmich, ged. Zwolle 5 mei 1748,4 begr. ald. 3 mei 1782.4
3. Catharina Maria Arnoldina Helmich, ged. Zwolle 11 april 1750,4 begr. Groningen 9 april 1823,4 tr. Zwolle 9 febr. 17734 Mr. Georgius Ignatius Matthias Draper, ged. Groningen 24 febr. 1745,4 advocaat voor Burgemeesters en Raad en voor Gedeputeerden bij ’t Hof van Stad en Lande te Groningen, begr. Groningen 4 mei 1794,4 zn. van Henricus en Margaretha Vriese.
4. Mr. Michaël Helmich, ged. Zwolle 12 nov. 1753,4 lid Grote Vergadering van Notabelen 1814-, begr. Dalfsen (huis Vilsteren) 11 maart 1835,4 tr. Dalfsen (huis Vilsteren) 28 dec. 17794 Johanna Maria van Grootveld, ged. Dalfsen (huis Vilsteren) 3 jan. 1751,4 begr. ald. 18 okt. 1814,4 dr. van Willem Hendrik en Clara Maria Hoek.
5. Johanna Elisabeth Helmich, ged. Zwolle 3 aug. 1756,4 begr. ald. 5 juni 1807.4
6. Arnoldina Antonia Helmich, ged. Zwolle 2 dec. 1758,4 begr. ald. 7 dec. 1831,4 tr. Zwolle 13 juni 17844 Mr. Geradus Everardus Vos de Wael, ged. Zwolle 23 dec. 1749,4 raadsheer in het Hof te Venlo, Maire van Zwolle, lid Provinciale Staten van Overijssel, begr. Zwolle (Kranenburg) 29 juli 1830,4 zn. van Egbertus en Johanna Maria van Sonsbeeck.

VIIIb. Maria Helmich, tr. Oldenzaal omstr. 16687 Herm Kipp.
Uit dit huwelijk:
Egbert Kipp, ged. Oldenzaal 13 dec. 1668.7

VIb. Albert Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte 1595-,3 begr. Oldenzaal omstr. 1611, tr. Oldenzaal7 Catharina Hampsink.
Uit dit huwelijk:

VIIb. Rudolf Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte 1611-,3 tr. 16257 Christine Nitert.
Uit dit huwelijk:

VIIIc. Herman Helmich, beleent met het goed Berndingh, richterambt Oldenzaal in de buurtschap Lutte 1643-,3 ged. Oldenzaal 1 mei 1629,71686, tr. Fenne Bekker of de Laar, ged. Enschede.
Uit dit huwelijk:
1. Berend, volgt IXd.
2. Jacob, volgt IXe.
3. Gorrien Helmich, ged. Enschede,7 † ald., tr. 1e Losser 11 juni 16927 Janna van Coesvelt, ged. Enschede,7 † ald.; tr. 2e 17007 Geertruid ten Pol, ged. Enschede.7

IXd. Berend Helmich, ged.,7 tr. Hendrina Bloemen, ged. Oldenzaal 8 jan. 1665.7
Uit dit huwelijk:
1. Helena, volgt Xb.
2. Herm, volgt Xc.
3. Euphemia, volgt Xd.
4. Hendrina Helmich, ged..7
5. Eva, volgt Xe.

Xb. Helena Helmich, ged.,7 tr. Losser 9 juni 17177 Arnoldus Wagelaar, ged. Enschede.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Wagelaar.
2. Cornelia Emmena Wagelaar.

Xc. Herm Helmich, ged.,7 tr.7 Hendrina Wagelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Cunera Wilhelmina Helmich, ged..7
2. Albert Helmich, tr.7 Maria Beckman.
3. Eva Helmich, tr.7 Herman ten Thije, ged. Losser (Berghuizen) 26 maart 1726.
4. Wijnand Helmich, tr.7 Geertruid Bierman.

Xd. Euphemia Helmich, tr. Losser 30 april 17147 Adolph Carel Duivelshof.
Uit dit huwelijk:
1. Herman Hendrik Duivelshof, ged. Oldenzaal 5 maart 1715.7
2. Eva Barbara Duivelshof, ged. Oldenzaal 24 nov. 1716.7
3. Carola Janna Duivelshof, ged. Oldenzaal 17 nov. 1718.7
4. Bernardus Duivelshof, ged. Oldenzaal 4 nov. 1720.7
5. Bernardus Winandus Duivelshof, ged. Oldenzaal 30 dec. 1722.7

Xe. Eva Helmich, tr. Losser 21 jan. 17457 Berend Greve.
Uit dit huwelijk:
Herm Greve, † Enschede 29 dec. 1823.

IXe. Jacob Helmich, ged.,7 tr. Oldenzaal 8 aug. 16807 Maria Mechteld Stalman, ged. Oldenzaal 5 okt. 1664.7
Uit dit huwelijk:

Xf. Catharina Helmich, tr. Conradus Willemsen alias van Arnhem, ged. Arnhem 25 nov. 1694,7 † Oldenzaal 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem Willemsen.
2. Jacob Willemsen, ged. Oldenzaal 7 okt. 1717.
3. Anna Maria Willemsen, ged. Oldenzaal 14 febr. 1720.

VIc. Christoffel Helmich, vermeld Twijfelachtig of Christoffel een zoon is van Herman, tr.7 Anneke van Hemert.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard, volgt VIIc.
2. Albert, volgt VIId.
3. Mechtilde Helmich, ged. Oldenzaal 7 nov. 1630,7 tr. Oldenzaal 12 maart 16546 Warnerus Hoefslag, ged. Oldenzaal 7 nov. 1630, advocaat,7 zn. van Mechtildis Niters.

VIIc. Gerard Helmich, tr. 1e Lingen6 (kerkelijk Emsbrüren 1655)8 Anna Margaretha ten Ham, dr. van Balthasar; tr. 2e Billerbeck 16819 Megtildis Rosskam, dr. van Christine Nitert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theodor, volgt VIIId.
2. Anna Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 10 mei 1661.8
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerhardt Bathazar Helmich, ged. Billerbeck 24 jan. 1683.9

VIIId. Theodor Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 18 maart 1656.8
Uit zijn relatie met Anna N., ged. Emsbüren-Ahlde? 1655:8
1. Margaretha Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 15 mei 1682,8 † Emsbüren-Engden 13 dec. 1757, tr. Emsbüren 17 jan. 17138 Theodor Schulte Nordhoff, ged. Emsbüren-Engden 1678.
2. Gerhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 20 aug. 1683,81685.
3. Gerhard, volgt IXf.
4. Everhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 8 febr. 1688.8
5. Johann Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 28 maart 1690,8 † ald. 4 mei 1762.

IXf. Gerhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 9 sept. 1685,8 † ald. 20 juni 1762, tr. Emsbüren 17 jan. 17138 Adelheid Geissing, ged. Emsbüren-Ahlde 14 maart 1691.8
Uit dit huwelijk:
1. Theodor, volgt Xg.
2. Johann Everhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 21 jan. 1716.8
3. Hermann Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 16 aug. 1718,8 † ald. 2 dec. 1777.
4. Johann Gerhard Helming, ged. Emsbüren 30 maart 1721,8 † Lünne-Varenrode.
5. Gerhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 23 jan. 1729,8 † Emsbüren-Leschede 10 maart 1786, tr. Emsbüren 23 nov. 17628 Euphemia Schoe, ged. Emsbüren-Leschede? 1730,8 † Emsbüren-Ahlde 13 mei 1803.
6. Anna Maria Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 9 juli 1732, † Salzbergen-Steide.

Xg. Theodor Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 7 april 1714,8 † ald. 8 febr. 1767, tr. 1e Johanna Fehr, ged. Emsbüren-Engden 6 aug. 1713,8 † Emsbüren-Ahlde 8 febr. 1752; tr. 2e Emsbüren 17 okt. 17528 Anna Maria Dirks, ged. Emsbüren-Ahlde 18 jan. 1733,8 † ald. 29 sept. 1789.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerhard Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 27 aug. 1745,8 † ald. 1761.
2. Johann Heinrich Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 13 aug. 1747,8 † ald. 5 april 1819, tr. Emsbüren 17768 Gesina Glasfort, ged. Emsbüren-Hanwische 9 maart 1750,8 † Emsbüren-Ahlde 3 febr. 1809.
3. Adelheid Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 14 mei 1750,8 † ald. 10 mei 1752.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johanna Maria Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 10 okt. 1753,828 juni 1808.
5. Maria Adelheid Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 2 febr. 1756,8 † ald. 9 maart 1811, tr. Emsbüren 6 febr. 17928 Johann Hermann Stilling, ged. Emsbüren-Ahlde 16 febr. 1763,8 † ald. 29 juli 1825.
6. Euphemia Gesina Helming, ged. Emsbüren-Ahlde 9 okt. 1758,8 † ald. 22 aug. 1844, tr. Emsbüren 18108 Johann Bernhard Glasfort, ged. Emsbüren-Ahlde 9 okt. 1758,8 † ald. 22 aug. 1844.

VIId. Albert Helmich, tr. Oldenzaal 24 okt. 16417 Gesina Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, volgt VIIIe.
2. Geertrui Helmich, tr. Oldenzaal 28 sept. 16627 Jacob Mönnick.

VIIIe. Nicolaas Helmich, tr. 1e Losser 15 juni 16507 Anna Westerbork; tr. 2e Oldenzaal 27 aug. 16656 Joanne Catharine Pott.
Uit het eerste huwelijk:
1. Fenne Helmich, ged. Oldenzaal 29 april 1655.7
2. Klaas Helmich, ged. Oldenzaal 15 maart 1657,7 tr. Oldenzaal 7 febr. 16837 Theodora Odilia (Dorothea) Delius, ged. Schüttorf.
3. Maria Helmich, ged. Oldenzaal 4 juli 1658.7
4. Hermen Helmich, ged. Oldenzaal 27 maart 1661.7
5. Phlighelmus Helmich, ged. Oldenzaal 26 juni 1667.7
Uit het tweede huwelijk:
6. Albertus Helmich, ged. Oldenzaal 23 febr. 1670.7

Vb. Albert Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1533, burgemeester 1563-1577,2 begr. Oldenzaal omstr. 1603,2 tr. Oldenzaal 15652 Meriken Heringes.
Uit dit huwelijk:
1. Mechelt Helmich.
2. Bernard Helmich.

IVb. Herman Helmich, erve Saerkotte, begr. Oldenzaal omstr. 1532,2 tr.2 Fenne N.N., begr. Oldenzaal omstr. 1546.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Helmich.
2. Werner, volgt Vc.
3. Christoffer Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1510,2 burgemeester Oldenzaal 1558-1566,2 begr. Oldenzaal omstr. 1566,2 tr.2 Grete N.N., ged. omstr. 1507.2
4. Aelken Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1586,2 tr. Hermen Brijncke.
5. Heronimus, volgt Vd.

Vc. Werner Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1563,2 tr.2 Anna Fabri.
Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt VId.
2. Elsken Helmich, tr. Claes Croenenbergh.
3. Fenne Helmich, tr. Jorrien Dolberghe, begr. omstr. 1591.2
4. Herman, volgt VIe.
5. Heijle, volgt VIf.

VId. Johan Helmich, begr. Boekholt omstr. 1591,2 tr. Imme N.N..
Uit dit huwelijk:
Herman Helmich, tr.2 Mechelt N.N..

VIe. Herman Helmich, deecken der Kercken van S. Plechelm binnen Oldenzaal,2 vermeld ziek, waarschijnlijk de pest vanaf 21 okt. 1581,2 begr. Oldenzaal omstr. 1582,2 tr. Gertrudt ten Bussche.
Uit dit huwelijk:
Grietken Helmich.

VIf. Heijle Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1591.
Zijn kinderen:
1. Grietken Helmich.
2. N., volgt VIIe.

VIIe. N. Helmich.
Zijn zoon:

VIIIf. Herman Helmich, † Neuenhaus, begr. Bentheim 31 mei 1665.10
Zijn zoon:

IXg. Geert Helmich, tr. 166410 Swenne N., begr. Neuenhaus 27 jan. 1687.10
Uit dit huwelijk:
1. Trijntjen, volgt Xh.
2. Geertruida Helmich, ged. Neuenhaus 15 mei 1664.10
3. Jenne Helmich, ged. Neuenhaus 24 febr. 1667.10
4. Jan Helmich, ged. Neuenhaus 6 nov. 1670.10
5. Harmen Helmich, ged. Neuenhaus 19 juni 1689.10

Xh. Trijntjen Helmich, tr. Neuenhaus 26 aug. 168810 Berent Vorgerink.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes Vorgerink, ged. Neuenhaus 12 maart 1688.10
2. Gerrit Vorgerink, ged. Neuenhaus 12 juni 1689.10
3. Barbara Vorgerink, ged. Neuenhaus 3 sept. 1692.10
4. Berent Vorgerink, ged. Neuenhaus 24 juli 1695.10
5. Swenne Vorgerink, ged. Neuenhaus 25 febr. 1700.10
6. Jan Vorgerink, ged. Neuenhaus 23 mei 1703,10 begr. ald. 7 jan. 1707.10

Vd. Heronimus Helmich.
Zijn zoon:
Johan Helmich.

IVc. Werner Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1534.2
Uit zijn relatie met Katherina N., begr. Oldenzaal omstr. 1 dec. 1561:2
1. Geert, volgt Ve.
2. Hadewich Helmich, tr. 1e2 N. Hulseman, begr. Oldenzaal omstr. 25 dec. 1558;2 tr. 2e Oldenzaal omstr. 15622 Cord Sluter.
3. Johan, volgt Vf.

Ve. Geert Helmich, begr. Oldenzaal omstr. 1561,2 tr.2 Anna Koijtenbrouwer, ged. Oldenzaal omstr. 1512;2 zij hertr.2 Tonnis Reiger.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Helmich, tr.2 Gertruidt N.N..
2. Roleff, volgt VIg.
3. Elseke Helmich, tr. Oldenzaal 15622 Johan Tangkinck.
4. Herman Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1528,2 begr. ald. omstr. 1597, tr. Truicken N.N..

VIg. Roleff Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1537,2 ambtman pravestien der kerken sancti Plechelmi te Oldenzaal 1562-,2 tr. Stijnens N.N..
Uit dit huwelijk:
Elsken Helmich, tr.2 Johan ter Berchstedde.

Vf. Johan Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1511, tr.2 Hadewich N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Herman, volgt VIh.
2. Claes Helmich, tr.2 Catherina Heringes.
3. Trijne, volgt VIi.

VIh. Herman Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1530,2 begr. ald. omstr. 1622.2
Uit zijn relatie met Geese N.N.:
1. Johan Helmich.
2. Geert Helmich.
3. Dochter, tr. Henrick ten Damme.
4. Claes, volgt VIIf.

VIIf. Claes Helmich, ged. Oldenzaal omstr. 1541, tr. Jenneken N.N..
Uit dit huwelijk:
Albert Helmich.

VIi. Trijne Helmich, tr. Fijen Koijtenbrouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Derick Koijtenbrouwer.
2. Jenneken Koijtenbrouwer.

Bronnen

1. Cartularium Oldenzaalse Onze-Lieve-Vrouwen-gilde, http://www.diachronie.nl/corpora/pdf/1403-1560_cartularium_Oldenzaalse_Onze-Lieve-Vrouwen-gilde_corpus.pdf
2. Stadsgericht Oldenzaal, http://boeken.fransenmedia.nl
3. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, E.D. Eijken, http://www.historischcentrumoverijssel.nl
4. Nederland’s Patriciaat, jaargangen 2, 8, 46
5. Landsgericht Oldenzaal, http://boeken.fransenmedia.nl
6. Oldenzaal, index N.G. huwelijken, 1641-1677, transcriptie door Frank Steggink, http://www.steggink.org/transcripties
7. Twentebestand, http://www.twentebestand.nl
8. Kirchenbucher Emsbüren, http://www.online-ofb.de/emsbueren/
9. http://familysearch.org
10. Kirchenbucher Neuenhaus, http://www.online-ofb.de/neuenhaus

Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 7 jan. 2017

5 gedachten over “Parenteel Helmich

 1. Hoi Peter,

  Al enkele jaren ben ik samen met mijn broer Henk bezig de stamboom van de familie Helmich uit te zoeken. Wij publiceren ook op internet en wij doen wel degelijk aan bronverwijzing, zie mijn bronnenpagina. Met veel interesse heb ik je pagina parenteel Helmich bekeken en er zitten zeer zeker gegevens in die ik nader wel bekijken. Klakkeloos gegevens overnemen vind ik niet interessant en onverstandig. Wij lopen vast bij onze voorvader Bernardus Helmich (Berend), getrouwd met Gesina Boekhorst, vermoedelijke geboortedatum ergens rond 1685 Oldenzaal. Ik zou willen zeggen: “Berend, van wie zijt gij een zoon”?
  In je gegevens heb ik toch wat slordigheidjes gevonden. Ik neem aan dat ik je er een plezier mee doe, het te vermelden, wellicht kun je er iets mee.

  1. Huwelijk Gertrudis Helmich met Antonius Baterbas op 25-10-1654 Tubbergen en niet op
  25-10-1651, typefout Peter van der Werf,
  http://www.steggink.org/transcripties/Oldenzaal_HuwNG16411677.pdf
  2. Gerardus Everardus Vos de Wael is overleden op 29 juli 1830 (zie http://www.zoekakten.nl, Zwollerkerspel), volgens Peter van der Werf begr. 29 juni 1830
  3. Gerardus E. Vos de Wael trouwt met Arnoldina Antonia Helmich op 13 juni 1784 in de Fransche kerk te Zwolle (www.zoekakten.nl (Overijssel, Zwolle, trouwen 1774-1810) en niet 13-06-1782, typefout Peter van der Werf
  4. Jan Gerrit Helmich (zoon van Herman Helmich en Geerdtjen Hofmeijer (Borne) is geboren op 16 dec. 1660 en niet op 16 okt 1660 http://www.steggink.org/transcripties/Oldenzaal_DoopNG16411670.pdf
  5. Michael Helmich is overleden op 11-3-1835 te Vilsteren, zijn vrouw Joanna Maria van Grootveld op 18 okt 1814 te Zwolle. Peter van der Werf schrijft dat ze op die data zijn begraven.

  met vriendelijke groet,

  Kees Helmich

 2. Kees Helmich maakt in zijn punt 4 een correctie op de geboortedatum van Jan Gerrit Helmich, maar ik kan Jan Gerrit in de parenteel niet vinden. Wat doe ik niet goed?

  1. Dank voor je reactie! De reactie van Kees Helmich is nog op een oudere versie van het parenteel. Het wil dat ik in de nieuwe versie één bron (stamboom Helmich van het CBG in Den Haag) eruit heb verwijderd. Deze bleek op (te) veel punten niet te kloppen. Het kan zijn dat bij Jan Gerrit Helmich betere bronnen zijn, bijvoorbeeld het twentebestand. Ik heb dit niet gecontroleerd ivm gebrek aan tijd. Als je aanvullingen met bronnen hebt, geef je mij dan een seintje?

   Link naar de website van Kees Helmich: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmich/?gw=rs

 3. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met de transcripties van Clemens Fransen in een poging de familierelaties in Oldenzaal te doorgronden:
  1. Zoals je al aangeeft, het valt niet mee om de puzzel te ontwarren, m.n. omdat 300 jaar lang dezelfde namen werden gebruikt.
  2. Opvallend vind ik dat, hoewel we beiden onafhankelijk van elkaar en ieder op zijn eigen wijze de materie bekeken heeft, er toch veel overeenkomsten zijn, maar ook verschillen.
  3. De gegevens van stamboom Helmich van het CBG in Den Haag kloppen inderdaad niet allemaal, dat is mij eerder ook al opgevallen. We moeten ten alle tijde kritisch bijven. Het blijft desalniettemin een prestatie van formaat om meer dan 30 jaar geleden (zonder internet) iets dergelijks op papier te krijgen.
  4. Dank voor het plaatsen van een link naar mijn gegevens op internet.
  5. In mijn publicatie heb ik (met toestemming van C.F.) citaten uit de verschillende transcripties opgenomen, zie bv.: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmich/I12520.php

  met vriendelijke groet,

  Kees Helmich

 4. VIId. Albert Helmich, tr. Oldenzaal 24 okt. 1641 Gesina Jansen.
  Uit dit huwelijk:
  1. Nicolaas, volgt VIIIe.
  2. Geertrui Helmich, tr. Oldenzaal 28 sept. 1662 Jacob Mönnick.
  VIIIe. Nicolaas Helmich, tr. 1e Losser 15 juni 1650 Anna Westerbork;

  Nicolaas trouwde dus op de leeftijd van ongeveer 8 jaar met Anna Westerbork?

  Met vr. groet,

  Harry Tanke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *