Auke Gerbens van der Werf

Auke Gerbens van der Werf
Born on 14 May 1796 in Joure
Deceased on 29 January 1847 in Makkum
Facts
 • Birth - 14 May 1796 Joure
 • Christening - 5 June 1796 Joure
 • Death - 29 January 1847 Makkum
 • Occupation - from 1844 Koperslager
Ancestors
   
 
   
  
  
 
Auke Gerbens van der Werf
14 MAY 1796 - 29 JAN 1847
  
 
  
 
 
Antje Hendriks
- 29 APR 1816
  
  
  
 
Family Group Sheet - Spouse
Auke Gerbens van der Werf (M)
Birth14 MAY 1796Joure
Death29 JAN 1847 Makkum
Marriage27 JAN 1844to Wijtske Jans Faber at Wonseradeel
FatherGerben Aukes van der Werf
MotherAntje Hendriks
Wijtske Jans Faber (F)
Birth
Death21 APR 1866 Makkum
Marriage27 JAN 1844to Auke Gerbens van der Werf at Wonseradeel
Marriage20 APR 1833to Douwe Wypkes de Boer at Makkum?
FatherJan Haitzes Faber
MotherPietje Hayes Robijn
CHILDREN
MJan van der Werf
Birth3 NOV 1846Makkum
Death
MGerben van der Werf
Birth19 NOV 1844Makkum
Death6 AUG 1906Makkum
Evidence
DTB hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1743-1811, inventarisnummer 359, http://www.tresoar.nl/Pages/Voorouders.aspx
BS Wonseradeel overlijden 1847 aktenr 9 (tresoar)
Lifetime Historical Events
 • 1799 (3 jaar oud) - Op 9 november grijpt Napoleon de macht in Frankrijk in de Staatsgreep van 18 Brumaire.
 • 1804 (8 jaar oud) - Het Staatsbewind voert de eerste uniforme spelling van de Nederlandse taal in, zoals voorgesteld door de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek.
 • 1806 (10 jaar oud) - Onvrede van de Fransen over het beleid van Schimmelpenninck leidt op 5 juni tot diens vervanging. Een Nederlandse delegatie wordt door de Fransen gedwongen de keizer te smeken zijn jongere broer, Lodewijk Napoleon, als koning aan te stellen. Er komt wederom een nieuwe Grondwet, de Constitutie voor het Koninkrijk Holland, die op 7 augustus in werking treedt. Lodewijk Napoleon zet zich erg in voor de Hollandse zaak; veel meer dan zijn broer wenselijk vindt. De koning probeert zelfs Nederlands te leren. Ook toont hij zijn medeleven bij rampen en tracht hij kunsten en wetenschappen te bevorderen.
 • 1810 (14 jaar oud) - Het beleid van Lodewijk Napoleon is niet naar de zin van zijn broer en op 9 juli wordt bij het Decreet van Rambouillet Holland ingelijfd bij Frankrijk. Er komt namens keizer Napoleon een Franse stadhouder, Charles François Lebrun, hertog van Plaisance, die met drie intendanten het bestuur voert. Eén van die intendanten is de vroegere minister Gogel. Holland maakt nu deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk.
 • 1811 (15 jaar oud) - Tijdens een bezoek aan het Koninkrijk Holland bezoekt het keizerlijk paar Napoleon en Marie Louise Amsterdam. De Dam wordt omgedoopt in Napoleonplein.
 • 1811 (15 jaar oud) - Napoleon Bonaparte voert de burgerlijke stand in. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam aanmeten in verband met belasting-inning en dergelijke.
 • 1812 (16 jaar oud) - De veldtocht van Napoleon naar Rusland loopt uit in een nederlaag. De Russen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe, waardoor het Franse leger grote verliezen lijdt. Er blijft slechts een tiende van de 600.000 man over.
 • 1813 (17 jaar oud) - Op 30 november zet de latere Willem I der Nederlanden na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen. Op 2 december wordt hij aangesteld als soeverein vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden in de nieuwe hoofdstad, Amsterdam.
 • 1813 (17 jaar oud) - Een Russisch kozakkenleger aangevoerd door generaal baron Otto Fedorovich von Rosen bevrijdt Nieuweschans en Winschoten. Ook in de stad Groningen pakken de Fransen snel hun biezen. In Delfzijl duurt de strijd voort.
 • 1814 (18 jaar oud) - De Nederlandsche Bank wordt opgericht en krijgt een monopolie op de uitgifte van bankbiljetten.
 • 1814 (18 jaar oud) - Op 6 april doet Napoleon Bonaparte troonsafstand. De Franse troepen trekken zich terug uit de Nederlandse gewesten, als laatste uit Maastricht en Delfzijl.
 • 1815 (19 jaar oud) - Tijdens de Slag bij Waterloo wordt Napoleon Bonaparte verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers, waarin ook prins Willem van Oranje-Nassau meevecht.
 • 1815 (19 jaar oud) - In augustus roept Willem I zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en kondigt op 24 augustus 1815 de nieuwe Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden af. De Staten-Generaal in Den Haag keuren het voorstel goed; veel animo voor de Grondwet is er echter niet in de Zuidelijke Nederlanden, veel van de notabelen die daar door Willem aangewezen zijn om hun goedkeuring uit te spreken blijven thuis; erger nog is dat een meerderheid het voorstel afkeurt. Bij 126 van dezen is het motief echter de vrijheid van godsdienst die zij in deze vorm verwerpen. Deze vrijheid is echter door het Congres van Wenen dwingend opgelegd. Daarom telt Willem hun stemmen bij die van de ja-stemmers, voegt er het aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte "Hollandse Rekenkunde", Arithmétique hollandaise, toch nog aan een meerderheid. De belangrijkste wijziging die in de Grondwet van 1815 wordt doorgevoerd is de splitsing van de Staten-Generaal in twee Kamers.
 • 1817 (21 jaar oud) - Wien Neêrlands bloed van Hendrik Tollens wordt het officiële volkslied.
 • 1821 (25 jaar oud) - Het Nederlands metriek stelsel wordt ingevoerd.
 • 1830 (34 jaar oud) - Het Algemeen Handelsblad verschijnt als eerste krant dagelijks, afgezien van zondag.
 • 1831 (35 jaar oud) - In augustus rukt het Nederlandse leger opnieuw zonder veel tegenstand op naar Brussel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Nadat een Frans leger de grens is overgestoken, trekt Willem I zijn troepen, die al voor Leuven staan, terug. Hoewel de veldtocht zorgt voor betere voorwaarden voor de scheiding op het congres in Londen, weigert Willem I te tekenen.
 • 1831 (35 jaar oud) - Op 21 juli legt Leopold I de eed af en wordt de eerste koning van België.
 • 1834 (38 jaar oud) - In Maastricht begint Petrus Regout een glas- en kristalfabriek, enkele jaren later gevolgd door een aardewerk-, een spijker- en gewerenfabriek, het begin van de Industriële Revolutie in Nederland.
 • 1838 (42 jaar oud) - Het Nederlandse civiele recht krijgt gestalte in de vorm van een nieuw Burgerlijk Wetboek, dat tot 1992 in gebruik zal blijven.
 • 1839 (43 jaar oud) - De eerste spoorlijn in Nederland, tussen Haarlem en Amsterdam wordt geopend

klik hier voor meer Nederlandse geschiedenis tijdens het leven van deze persoon.

bron wikipedia. Deze historische data is gedeeld onder de creative commons licensie.