Jan Hendrik Schievink

Jan Hendrik Schievink
Deceased on 17 July 1831 in Neuenhaus
Facts
 • Christening - 7 June 1769 Neuenhaus
 • Death - 17 July 1831 Neuenhaus
 • Occupation - from 1793 nachtwachter
Ancestors
   
?
 
 
Warse Schijving
- 31 DEC 1788
  
  
  
?
 
Jan Hendrik Schievink
- 17 JUL 1831
  
 
  
Gerrit Gerritsen
- 18 FEB 1776
 
 
Fenne Gerritsen
- 22 MAR 1826
  
  
  
 
Family Group Sheet - Spouse
Jan Hendrik Schievink (M)
Birth
Death17 JUL 1831 Neuenhaus
Marriage22 MAR 1793to Berta Veldmann at Neuenhaus
FatherWarse Schijving
MotherFenne Gerritsen
Berta Veldmann (F)
Birth
Death13 JUL 1831 Neuenhaus
Marriage22 MAR 1793to Jan Hendrik Schievink at Neuenhaus
FatherGerrit Veldmann
MotherFenne Storteboom
CHILDREN
MWarse Schievink
Birth23 DEC 1793Neuenhaus
Death23 JUN 1866Neuenhaus
Evidence
Lifetime Historical Events
 • 1767 (1 jaar oud) - Willem V treedt in het huwelijk met Wilhelmina van Pruisen.
 • 1782 (16 jaar oud) - De Nederlanders zijn de eersten die de Verenigde Staten officieel erkennen als natie.
 • 1784 (18 jaar oud) - Nederland tekent ook de Vrede van Parijs, waarmee een einde komt aan de Vierde Engelse Oorlog.
 • 1789 (23 jaar oud) - Met de bestorming van de Bastille begint de Franse Revolutie.
 • 1794 (28 jaar oud) - In november is het Franse leger genaderd tot aan de grote rivieren in de noordelijke Nederlanden.
 • 1795 (29 jaar oud) - Het Verdrag van Den Haag met Frankrijk maakt de jonge Bataafse Republiek tot een vazalstaat.
 • 1796 (30 jaar oud) - Op 1 maart komt te Den Haag de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Nationale Vergadering. Er wordt een scheiding van kerk en staat ingevoerd en joden krijgen gelijke burgerrechten.
 • 1799 (33 jaar oud) - Op 9 november grijpt Napoleon de macht in Frankrijk in de Staatsgreep van 18 Brumaire.
 • 1804 (38 jaar oud) - Het Staatsbewind voert de eerste uniforme spelling van de Nederlandse taal in, zoals voorgesteld door de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek.
 • 1806 (40 jaar oud) - Onvrede van de Fransen over het beleid van Schimmelpenninck leidt op 5 juni tot diens vervanging. Een Nederlandse delegatie wordt door de Fransen gedwongen de keizer te smeken zijn jongere broer, Lodewijk Napoleon, als koning aan te stellen. Er komt wederom een nieuwe Grondwet, de Constitutie voor het Koninkrijk Holland, die op 7 augustus in werking treedt. Lodewijk Napoleon zet zich erg in voor de Hollandse zaak; veel meer dan zijn broer wenselijk vindt. De koning probeert zelfs Nederlands te leren. Ook toont hij zijn medeleven bij rampen en tracht hij kunsten en wetenschappen te bevorderen.
 • 1810 (44 jaar oud) - Het beleid van Lodewijk Napoleon is niet naar de zin van zijn broer en op 9 juli wordt bij het Decreet van Rambouillet Holland ingelijfd bij Frankrijk. Er komt namens keizer Napoleon een Franse stadhouder, Charles François Lebrun, hertog van Plaisance, die met drie intendanten het bestuur voert. Eén van die intendanten is de vroegere minister Gogel. Holland maakt nu deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk.
 • 1811 (45 jaar oud) - Tijdens een bezoek aan het Koninkrijk Holland bezoekt het keizerlijk paar Napoleon en Marie Louise Amsterdam. De Dam wordt omgedoopt in Napoleonplein.
 • 1811 (45 jaar oud) - Napoleon Bonaparte voert de burgerlijke stand in. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam aanmeten in verband met belasting-inning en dergelijke.
 • 1812 (46 jaar oud) - De veldtocht van Napoleon naar Rusland loopt uit in een nederlaag. De Russen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe, waardoor het Franse leger grote verliezen lijdt. Er blijft slechts een tiende van de 600.000 man over.
 • 1813 (47 jaar oud) - Op 30 november zet de latere Willem I der Nederlanden na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen. Op 2 december wordt hij aangesteld als soeverein vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden in de nieuwe hoofdstad, Amsterdam.
 • 1813 (47 jaar oud) - Een Russisch kozakkenleger aangevoerd door generaal baron Otto Fedorovich von Rosen bevrijdt Nieuweschans en Winschoten. Ook in de stad Groningen pakken de Fransen snel hun biezen. In Delfzijl duurt de strijd voort.
 • 1814 (48 jaar oud) - De Nederlandsche Bank wordt opgericht en krijgt een monopolie op de uitgifte van bankbiljetten.
 • 1814 (48 jaar oud) - Op 6 april doet Napoleon Bonaparte troonsafstand. De Franse troepen trekken zich terug uit de Nederlandse gewesten, als laatste uit Maastricht en Delfzijl.
 • 1815 (49 jaar oud) - Tijdens de Slag bij Waterloo wordt Napoleon Bonaparte verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers, waarin ook prins Willem van Oranje-Nassau meevecht.
 • 1815 (49 jaar oud) - In augustus roept Willem I zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en kondigt op 24 augustus 1815 de nieuwe Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden af. De Staten-Generaal in Den Haag keuren het voorstel goed; veel animo voor de Grondwet is er echter niet in de Zuidelijke Nederlanden, veel van de notabelen die daar door Willem aangewezen zijn om hun goedkeuring uit te spreken blijven thuis; erger nog is dat een meerderheid het voorstel afkeurt. Bij 126 van dezen is het motief echter de vrijheid van godsdienst die zij in deze vorm verwerpen. Deze vrijheid is echter door het Congres van Wenen dwingend opgelegd. Daarom telt Willem hun stemmen bij die van de ja-stemmers, voegt er het aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte "Hollandse Rekenkunde", Arithmétique hollandaise, toch nog aan een meerderheid. De belangrijkste wijziging die in de Grondwet van 1815 wordt doorgevoerd is de splitsing van de Staten-Generaal in twee Kamers.
 • 1817 (51 jaar oud) - Wien Neêrlands bloed van Hendrik Tollens wordt het officiële volkslied.
 • 1821 (55 jaar oud) - Het Nederlands metriek stelsel wordt ingevoerd.
 • 1830 (64 jaar oud) - Het Algemeen Handelsblad verschijnt als eerste krant dagelijks, afgezien van zondag.
 • 1831 (65 jaar oud) - In augustus rukt het Nederlandse leger opnieuw zonder veel tegenstand op naar Brussel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Nadat een Frans leger de grens is overgestoken, trekt Willem I zijn troepen, die al voor Leuven staan, terug. Hoewel de veldtocht zorgt voor betere voorwaarden voor de scheiding op het congres in Londen, weigert Willem I te tekenen.
 • 1831 (65 jaar oud) - Op 21 juli legt Leopold I de eed af en wordt de eerste koning van België.

klik hier voor meer Nederlandse geschiedenis tijdens het leven van deze persoon.

bron wikipedia. Deze historische data is gedeeld onder de creative commons licensie.