Jan van der Werf

Jan van der Werf
Born on 3 November 1846 in Makkum
Facts
 • Birth - 3 November 1846 Makkum
 • birth registration - 3 November 1846
Ancestors
   
 
 
Auke Gerbens van der Werf
14 MAY 1796 - 29 JAN 1847
  
  
  
Antje Hendriks
- 29 APR 1816
 
Jan van der Werf
3 NOV 1846 -
  
 
  
Jan Haitzes Faber
7 JAN 1773 - 10 JUL 1823
 
 
Wijtske Jans Faber
- 21 APR 1866
  
  
  
Pietje Hayes Robijn
3 JAN 1774 - 3 JUL 1827
 
Evidence
geboorteregister Wonserdadeel 1846, pagina 129, http://www.tresoar.nl/Pages/Voorouders.aspx
Lifetime Historical Events
 • 1848 (2 jaar oud) - Willem II houdt elke grondwetswijziging die hem tracht te beperken in zijn soevereine machtsuitoefening tegen. In heel Europa vinden echter revoluties plaats en hij is bang zelf het slachtoffer van een revolutie te worden, zodat hij tegenover zijn ministers verklaart dat hij in één nacht van conservatief tot liberaal is geworden. Op 3 november wordt de nieuwe grondwet ingevoerd, ontworpen onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke. Deze nieuwe grondwet, die met enkele kleinere aanvullingen nog steeds de Nederlandse grondwet is, maakt een einde aan de persoonlijke regeermacht van de koning en voert de koninklijke onschendbaarheid in. Voortaan zijn de ministers verantwoordelijk voor hun beleid en niet meer de koning. Nederland is een constitutionele monarchie geworden.
 • 1852 (6 jaar oud) - De Haarlemmermeer wordt drooggelegd.
 • 1854 (8 jaar oud) - De oprichting van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij is het echte begin van de stoomvaart in Nederland.
 • 1859 (13 jaar oud) - Eduard Douwes Dekker schrijft Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. In dit boek maakt hij de koloniale misstanden in Nederlands-Indië, die hij van zeer nabij heeft aanschouwd en waartegen hij tevergeefs heeft geageerd, op beeldende wijze openbaar. De oorlog in Bandjermasin neemt een aanvang (1859-1863).
 • 1860 (14 jaar oud) - De laatste terechtstelling in vredestijd in Nederland vindt plaats op 31 oktober 1860. Johannes Nathan uit Sittard, veroordeeld wegens moord op zijn schoonmoeder, wordt door scherprechter Dirk Jansen uit Amsterdam op de Markt in Maastricht opgehangen.
 • 1863 (17 jaar oud) - Afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen.
 • 1870 (24 jaar oud) - De doodstraf in vredestijd wordt afgeschaft.
 • 1874 (28 jaar oud) - De opening van de eerste geregelde bootdienst op New York vanuit Rotterdam met het nieuwe stoomschip W.A. Scholten, het eerste schip van de NV Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM), de latere Holland-Amerika Lijn (HAL).
 • 1874 (28 jaar oud) - De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten, wordt van kracht.
 • 1881 (35 jaar oud) - Het eerste Nederlandse openbare telefoon netwerk wordt in gebruik genomen.
 • 1887 (41 jaar oud) - De zwagers Willem Vroom en Anton Dreesmann, beiden winkelier in Amsterdam, beginnen daar voor gezamenlijke rekening een winkel aan de Weesperstraat. Bijzonderheid in die dagen: de artikelen hebben een vaste verkoopprijs, waarover niet valt te marchanderen.
 • 1888 (42 jaar oud) - In Appelscha breekt een staking uit onder de veenarbeiders, die zich later uitspreidt over de noordelijke provincies. Eisen zijn loonsverhoging en afschaffing van de gedwongen winkelnering. Dit geldt als de eerste grootschalige staking in Nederland.
 • 1889 (43 jaar oud) - De arbeidswet van 1889 wordt aangenomen. Deze wet verbood nachtarbeid in de industrie voor vrouwen en jongens tot zestien jaar en beperkte hun werkdag tot elf uur.
 • 1890 (44 jaar oud) - La Vigne Rouge wordt als enige van Vincent van Goghs schilderijen tijdens zijn leven verkocht. Enkele maanden later pleegt hij zelfmoord.
 • 1890 (44 jaar oud) - Willem III overlijdt. Wilhelmina wordt op 10-jarige leeftijd koningin onder regentschap van haar moeder Emma. Hiermee komt een einde aan de personele unie tussen Nederland en het groothertogdom Luxemburg, dat geen opvolging in vrouwelijke lijn kent.
 • 1891 (45 jaar oud) - Philips gloeilampenfabriek wordt opgericht.
 • 1896 (50 jaar oud) - De cinématograph van de gebroeders Lumière is ook in Nederland te zien.
 • 1898 (52 jaar oud) - Een delegatie uit de bevolking van Amsterdam biedt koningin Wilhelmina in het Paleis voor Volksvlijt een geschenk aan; de Gouden Koets.
 • 1900 (54 jaar oud) - De leerplicht wordt ingevoerd, effectief per 1 januari 1901.
 • 1903 (57 jaar oud) - De cardioloog Willem Einthoven vindt het elektrocardiogram (ECG) uit.
 • 1909 (63 jaar oud) - De Nationale klokkentijd wordt ingevoerd om een einde te maken aan de verschillende tijden die door de verschillende steden, spoorwegmaatschappijen en telegraaf gehanteerd worden. Men houdt de middelbare zonnetijd van Amsterdam aan.
 • 1909 (63 jaar oud) - De eerste officiële Elfstedentocht wordt georganiseerd door De Friesche IJsbond. Al lang is het in Friesland traditie om zodra het kon langs alle elf Friese steden te schaatsen.
 • 1910 (64 jaar oud) - Van der Waals krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde vanwege zijn werk betreffende de toestandsvergelijking van vloeistoffen en gassen.
 • 1911 (65 jaar oud) - Heinrich van der Burg bouwt als eerste Nederlander een vliegtuig naar eigen ontwerp.
 • 1911 (65 jaar oud) - Ter gelegenheid van Koninginnedag vliegt Anthony Fokker in zijn in Duitsland zelfgebouwde Spin de eerste rondjes om de Haarlemse St. Bavokerk.
 • 1911 (65 jaar oud) - Heike Kamerlingh Onnes ontdekt supergeleiding bij extreem lage temperaturen. Het zal hem in 1913 de Nobelprijs voor natuurkunde opleveren.

klik hier voor meer Nederlandse geschiedenis tijdens het leven van deze persoon.

bron wikipedia. Deze historische data is gedeeld onder de creative commons licensie.