Joanna van Aken

Joanna van Aken
Deceased on 26 August 1837 in Deventer
Facts
 • Death - 26 August 1837 Deventer
 • death registration - 28 August 1837
Ancestors
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Joanna van Aken
- 26 AUG 1837
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Family Group Sheet - Spouse
Albert Voortman (M)
Birth
Death15 NOV 1815 Deventer
Marriageto Joanna van Aken
Father?
Mother?
Joanna van Aken (F)
Birth
Death26 AUG 1837 Deventer
Marriageto Albert Voortman
Father?
Mother?
CHILDREN
MLodewijk Voortman
Birth
Death18 DEC 1864Deventer
MJoannes Voortman
Birth
Death
MWilhelmus Voortman
Birth
Death
MChristiaan Voortman
Birth1796Kampen
Death12 DEC 1858Deventer
MGijsbartus Voortman
Birth
Death
MCornelis Voortman
Birth26 JUL 1791Arnhem
Death
FElssien Voortman
Birth13 MAY 1798Zwolle
Death
FErda Voortman
Birth1801Deventer
Death12 JUN 1846Deventer
FMaria Harmijna Voortman
Birth
Death
Evidence
BS overlijden Deventer, archief 0123, registratienummer 3132, aktenummer 381, http://www.wiewaswie.nl
Lifetime Historical Events
 • 1782 (10 jaar oud) - De Nederlanders zijn de eersten die de Verenigde Staten officieel erkennen als natie.
 • 1784 (12 jaar oud) - Nederland tekent ook de Vrede van Parijs, waarmee een einde komt aan de Vierde Engelse Oorlog.
 • 1789 (17 jaar oud) - Met de bestorming van de Bastille begint de Franse Revolutie.
 • 1794 (22 jaar oud) - In november is het Franse leger genaderd tot aan de grote rivieren in de noordelijke Nederlanden.
 • 1795 (23 jaar oud) - Het Verdrag van Den Haag met Frankrijk maakt de jonge Bataafse Republiek tot een vazalstaat.
 • 1796 (24 jaar oud) - Op 1 maart komt te Den Haag de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Nationale Vergadering. Er wordt een scheiding van kerk en staat ingevoerd en joden krijgen gelijke burgerrechten.
 • 1799 (27 jaar oud) - Op 9 november grijpt Napoleon de macht in Frankrijk in de Staatsgreep van 18 Brumaire.
 • 1804 (32 jaar oud) - Het Staatsbewind voert de eerste uniforme spelling van de Nederlandse taal in, zoals voorgesteld door de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek.
 • 1806 (34 jaar oud) - Onvrede van de Fransen over het beleid van Schimmelpenninck leidt op 5 juni tot diens vervanging. Een Nederlandse delegatie wordt door de Fransen gedwongen de keizer te smeken zijn jongere broer, Lodewijk Napoleon, als koning aan te stellen. Er komt wederom een nieuwe Grondwet, de Constitutie voor het Koninkrijk Holland, die op 7 augustus in werking treedt. Lodewijk Napoleon zet zich erg in voor de Hollandse zaak; veel meer dan zijn broer wenselijk vindt. De koning probeert zelfs Nederlands te leren. Ook toont hij zijn medeleven bij rampen en tracht hij kunsten en wetenschappen te bevorderen.
 • 1810 (38 jaar oud) - Het beleid van Lodewijk Napoleon is niet naar de zin van zijn broer en op 9 juli wordt bij het Decreet van Rambouillet Holland ingelijfd bij Frankrijk. Er komt namens keizer Napoleon een Franse stadhouder, Charles François Lebrun, hertog van Plaisance, die met drie intendanten het bestuur voert. Eén van die intendanten is de vroegere minister Gogel. Holland maakt nu deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk.
 • 1811 (39 jaar oud) - Tijdens een bezoek aan het Koninkrijk Holland bezoekt het keizerlijk paar Napoleon en Marie Louise Amsterdam. De Dam wordt omgedoopt in Napoleonplein.
 • 1811 (39 jaar oud) - Napoleon Bonaparte voert de burgerlijke stand in. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam aanmeten in verband met belasting-inning en dergelijke.
 • 1812 (40 jaar oud) - De veldtocht van Napoleon naar Rusland loopt uit in een nederlaag. De Russen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe, waardoor het Franse leger grote verliezen lijdt. Er blijft slechts een tiende van de 600.000 man over.
 • 1813 (41 jaar oud) - Op 30 november zet de latere Willem I der Nederlanden na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen. Op 2 december wordt hij aangesteld als soeverein vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden in de nieuwe hoofdstad, Amsterdam.
 • 1813 (41 jaar oud) - Een Russisch kozakkenleger aangevoerd door generaal baron Otto Fedorovich von Rosen bevrijdt Nieuweschans en Winschoten. Ook in de stad Groningen pakken de Fransen snel hun biezen. In Delfzijl duurt de strijd voort.
 • 1814 (42 jaar oud) - De Nederlandsche Bank wordt opgericht en krijgt een monopolie op de uitgifte van bankbiljetten.
 • 1814 (42 jaar oud) - Op 6 april doet Napoleon Bonaparte troonsafstand. De Franse troepen trekken zich terug uit de Nederlandse gewesten, als laatste uit Maastricht en Delfzijl.
 • 1815 (43 jaar oud) - Tijdens de Slag bij Waterloo wordt Napoleon Bonaparte verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers, waarin ook prins Willem van Oranje-Nassau meevecht.
 • 1815 (43 jaar oud) - In augustus roept Willem I zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en kondigt op 24 augustus 1815 de nieuwe Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden af. De Staten-Generaal in Den Haag keuren het voorstel goed; veel animo voor de Grondwet is er echter niet in de Zuidelijke Nederlanden, veel van de notabelen die daar door Willem aangewezen zijn om hun goedkeuring uit te spreken blijven thuis; erger nog is dat een meerderheid het voorstel afkeurt. Bij 126 van dezen is het motief echter de vrijheid van godsdienst die zij in deze vorm verwerpen. Deze vrijheid is echter door het Congres van Wenen dwingend opgelegd. Daarom telt Willem hun stemmen bij die van de ja-stemmers, voegt er het aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte "Hollandse Rekenkunde", Arithmétique hollandaise, toch nog aan een meerderheid. De belangrijkste wijziging die in de Grondwet van 1815 wordt doorgevoerd is de splitsing van de Staten-Generaal in twee Kamers.
 • 1817 (45 jaar oud) - Wien Neêrlands bloed van Hendrik Tollens wordt het officiële volkslied.
 • 1821 (49 jaar oud) - Het Nederlands metriek stelsel wordt ingevoerd.
 • 1830 (58 jaar oud) - Het Algemeen Handelsblad verschijnt als eerste krant dagelijks, afgezien van zondag.
 • 1831 (59 jaar oud) - In augustus rukt het Nederlandse leger opnieuw zonder veel tegenstand op naar Brussel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Nadat een Frans leger de grens is overgestoken, trekt Willem I zijn troepen, die al voor Leuven staan, terug. Hoewel de veldtocht zorgt voor betere voorwaarden voor de scheiding op het congres in Londen, weigert Willem I te tekenen.
 • 1831 (59 jaar oud) - Op 21 juli legt Leopold I de eed af en wordt de eerste koning van België.
 • 1834 (62 jaar oud) - In Maastricht begint Petrus Regout een glas- en kristalfabriek, enkele jaren later gevolgd door een aardewerk-, een spijker- en gewerenfabriek, het begin van de Industriële Revolutie in Nederland.

klik hier voor meer Nederlandse geschiedenis tijdens het leven van deze persoon.

bron wikipedia. Deze historische data is gedeeld onder de creative commons licensie.