Warse Schievink

Warse Schievink
Born on 23 December 1793 in Neuenhaus
Deceased on 23 June 1866 in Neuenhaus
Facts
 • Birth - 23 December 1793 Neuenhaus
 • Christening - 26 December 1793 Neuenhaus
 • Death - 23 June 1866 Neuenhaus
 • Occupation - from 1822 wever
Ancestors
   
Warse Schijving
- 31 DEC 1788
 
 
Jan Hendrik Schievink
- 17 JUL 1831
  
  
  
Fenne Gerritsen
- 22 MAR 1826
 
Warse Schievink
23 DEC 1793 - 23 JUN 1866
  
 
  
 
 
Berta Veldmann
- 13 JUL 1831
  
  
  
 
Family Group Sheet - Spouse
Warse Schievink (M)
Birth23 DEC 1793Neuenhaus
Death23 JUN 1866 Neuenhaus
Marriage7 MAY 1818to Janna Egberts at Neuenhaus Duitsland
FatherJan Hendrik Schievink
MotherBerta Veldmann
Janna Egberts (F)
Birth
Death5 JUN 1831 Neuenhaus Duitsland
Marriage7 MAY 1818to Warse Schievink at Neuenhaus Duitsland
FatherJan Egberts
MotherJanna Berends
CHILDREN
MJan Hendrik Schievink
Birth
Death
FBartha Schievink
Birth
Death
MJan Schievink
Birth
Death8 FEB 1904Kalkwijk (Hoogezand)
Evidence
Lifetime Historical Events
 • 1794 (1 jaar oud) - In november is het Franse leger genaderd tot aan de grote rivieren in de noordelijke Nederlanden.
 • 1795 (2 jaar oud) - Het Verdrag van Den Haag met Frankrijk maakt de jonge Bataafse Republiek tot een vazalstaat.
 • 1796 (3 jaar oud) - Op 1 maart komt te Den Haag de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Nationale Vergadering. Er wordt een scheiding van kerk en staat ingevoerd en joden krijgen gelijke burgerrechten.
 • 1799 (6 jaar oud) - Op 9 november grijpt Napoleon de macht in Frankrijk in de Staatsgreep van 18 Brumaire.
 • 1804 (11 jaar oud) - Het Staatsbewind voert de eerste uniforme spelling van de Nederlandse taal in, zoals voorgesteld door de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek.
 • 1806 (13 jaar oud) - Onvrede van de Fransen over het beleid van Schimmelpenninck leidt op 5 juni tot diens vervanging. Een Nederlandse delegatie wordt door de Fransen gedwongen de keizer te smeken zijn jongere broer, Lodewijk Napoleon, als koning aan te stellen. Er komt wederom een nieuwe Grondwet, de Constitutie voor het Koninkrijk Holland, die op 7 augustus in werking treedt. Lodewijk Napoleon zet zich erg in voor de Hollandse zaak; veel meer dan zijn broer wenselijk vindt. De koning probeert zelfs Nederlands te leren. Ook toont hij zijn medeleven bij rampen en tracht hij kunsten en wetenschappen te bevorderen.
 • 1810 (17 jaar oud) - Het beleid van Lodewijk Napoleon is niet naar de zin van zijn broer en op 9 juli wordt bij het Decreet van Rambouillet Holland ingelijfd bij Frankrijk. Er komt namens keizer Napoleon een Franse stadhouder, Charles François Lebrun, hertog van Plaisance, die met drie intendanten het bestuur voert. Eén van die intendanten is de vroegere minister Gogel. Holland maakt nu deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk.
 • 1811 (18 jaar oud) - Tijdens een bezoek aan het Koninkrijk Holland bezoekt het keizerlijk paar Napoleon en Marie Louise Amsterdam. De Dam wordt omgedoopt in Napoleonplein.
 • 1811 (18 jaar oud) - Napoleon Bonaparte voert de burgerlijke stand in. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam aanmeten in verband met belasting-inning en dergelijke.
 • 1812 (19 jaar oud) - De veldtocht van Napoleon naar Rusland loopt uit in een nederlaag. De Russen passen de tactiek van de verschroeide aarde toe, waardoor het Franse leger grote verliezen lijdt. Er blijft slechts een tiende van de 600.000 man over.
 • 1813 (20 jaar oud) - Op 30 november zet de latere Willem I der Nederlanden na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen. Op 2 december wordt hij aangesteld als soeverein vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden in de nieuwe hoofdstad, Amsterdam.
 • 1813 (20 jaar oud) - Een Russisch kozakkenleger aangevoerd door generaal baron Otto Fedorovich von Rosen bevrijdt Nieuweschans en Winschoten. Ook in de stad Groningen pakken de Fransen snel hun biezen. In Delfzijl duurt de strijd voort.
 • 1814 (21 jaar oud) - De Nederlandsche Bank wordt opgericht en krijgt een monopolie op de uitgifte van bankbiljetten.
 • 1814 (21 jaar oud) - Op 6 april doet Napoleon Bonaparte troonsafstand. De Franse troepen trekken zich terug uit de Nederlandse gewesten, als laatste uit Maastricht en Delfzijl.
 • 1815 (22 jaar oud) - Tijdens de Slag bij Waterloo wordt Napoleon Bonaparte verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers, waarin ook prins Willem van Oranje-Nassau meevecht.
 • 1815 (22 jaar oud) - In augustus roept Willem I zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en kondigt op 24 augustus 1815 de nieuwe Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden af. De Staten-Generaal in Den Haag keuren het voorstel goed; veel animo voor de Grondwet is er echter niet in de Zuidelijke Nederlanden, veel van de notabelen die daar door Willem aangewezen zijn om hun goedkeuring uit te spreken blijven thuis; erger nog is dat een meerderheid het voorstel afkeurt. Bij 126 van dezen is het motief echter de vrijheid van godsdienst die zij in deze vorm verwerpen. Deze vrijheid is echter door het Congres van Wenen dwingend opgelegd. Daarom telt Willem hun stemmen bij die van de ja-stemmers, voegt er het aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte "Hollandse Rekenkunde", Arithmétique hollandaise, toch nog aan een meerderheid. De belangrijkste wijziging die in de Grondwet van 1815 wordt doorgevoerd is de splitsing van de Staten-Generaal in twee Kamers.
 • 1817 (24 jaar oud) - Wien Neêrlands bloed van Hendrik Tollens wordt het officiële volkslied.
 • 1821 (28 jaar oud) - Het Nederlands metriek stelsel wordt ingevoerd.
 • 1830 (37 jaar oud) - Het Algemeen Handelsblad verschijnt als eerste krant dagelijks, afgezien van zondag.
 • 1831 (38 jaar oud) - In augustus rukt het Nederlandse leger opnieuw zonder veel tegenstand op naar Brussel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Nadat een Frans leger de grens is overgestoken, trekt Willem I zijn troepen, die al voor Leuven staan, terug. Hoewel de veldtocht zorgt voor betere voorwaarden voor de scheiding op het congres in Londen, weigert Willem I te tekenen.
 • 1831 (38 jaar oud) - Op 21 juli legt Leopold I de eed af en wordt de eerste koning van België.
 • 1834 (41 jaar oud) - In Maastricht begint Petrus Regout een glas- en kristalfabriek, enkele jaren later gevolgd door een aardewerk-, een spijker- en gewerenfabriek, het begin van de Industriële Revolutie in Nederland.
 • 1838 (45 jaar oud) - Het Nederlandse civiele recht krijgt gestalte in de vorm van een nieuw Burgerlijk Wetboek, dat tot 1992 in gebruik zal blijven.
 • 1839 (46 jaar oud) - De eerste spoorlijn in Nederland, tussen Haarlem en Amsterdam wordt geopend
 • 1848 (55 jaar oud) - Willem II houdt elke grondwetswijziging die hem tracht te beperken in zijn soevereine machtsuitoefening tegen. In heel Europa vinden echter revoluties plaats en hij is bang zelf het slachtoffer van een revolutie te worden, zodat hij tegenover zijn ministers verklaart dat hij in één nacht van conservatief tot liberaal is geworden. Op 3 november wordt de nieuwe grondwet ingevoerd, ontworpen onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke. Deze nieuwe grondwet, die met enkele kleinere aanvullingen nog steeds de Nederlandse grondwet is, maakt een einde aan de persoonlijke regeermacht van de koning en voert de koninklijke onschendbaarheid in. Voortaan zijn de ministers verantwoordelijk voor hun beleid en niet meer de koning. Nederland is een constitutionele monarchie geworden.
 • 1852 (59 jaar oud) - De Haarlemmermeer wordt drooggelegd.
 • 1854 (61 jaar oud) - De oprichting van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij is het echte begin van de stoomvaart in Nederland.
 • 1859 (66 jaar oud) - Eduard Douwes Dekker schrijft Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. In dit boek maakt hij de koloniale misstanden in Nederlands-Indië, die hij van zeer nabij heeft aanschouwd en waartegen hij tevergeefs heeft geageerd, op beeldende wijze openbaar. De oorlog in Bandjermasin neemt een aanvang (1859-1863).
 • 1860 (67 jaar oud) - De laatste terechtstelling in vredestijd in Nederland vindt plaats op 31 oktober 1860. Johannes Nathan uit Sittard, veroordeeld wegens moord op zijn schoonmoeder, wordt door scherprechter Dirk Jansen uit Amsterdam op de Markt in Maastricht opgehangen.
 • 1863 (70 jaar oud) - Afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen.

klik hier voor meer Nederlandse geschiedenis tijdens het leven van deze persoon.

bron wikipedia. Deze historische data is gedeeld onder de creative commons licensie.